Music

0 1184

cr : thevoicethailand.com Vous connaissez sûrement l’émission musical à succès The Voice,...
0 1279

  แม้คืนนี้มันจะมืดมน แต่ข่มใจอดทนพรุ่งนี้ยังมีเช้าไว้รอ และแม้ลมฝนพัดจนไม่เห็นทาง รอลมฝนเริ่มเบาบางคงเห็นทางออก ปิดสวิทช์ตัวเองให้กายได้พักก่อน เลิกกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง หยุดพักใจตัวเอง จะภาวนาขอเพียงให้ฟ้าคุ้มครอง จะภาวนาขอให้เธอข้ามให้พ้น จะภาวนาขอให้ไม่มีเรื่องทุกข์ทน ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน อยากให้เธอได้สมดั่งตั้งใจ คือคำขอจากคนที่อยู่แสนไกล ที่ชื่อว่าหวังดี ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีดี แต่สิ่งดีดี จากคนที่หวังดี.. ________ Even...
3 2854

Un petit départ sur la musique thaïe... On va commencer par un groupe de T-POP assez fun !!