Biryani, chawal hai masala ke saath,meat, ya sabji ke saat hai (vegetarian ke liye). Yeh chawal rang se mila huwa hai. Har jagah india mein milta hai kyun ke yeh traditional khana hai. Lekin sab jagahon mein biryani ka taste alag hai. Bohat log Biryani raita ke saath kate hai. Raita ek yoghurt jaisa hai.

Biryani with shrimp

Chicken Biryani

Lamb Biryani

Vegetables Biryani

Sabrina SHARIFF

2 réponses à cet article

Répondre